• https://www.facebook.com/psikofiz.yeni
  • https://twitter.com/pskalpardic/

Neden Çocuklar Erken Yaşta Suça İtiliyor?

Çocuk suçluluğu, sanayileşme ile orantılı olarak artış göstermiştir. Sanayileşme sonucu hızlı ve düzensiz kentleşme, işsizlik, gelir dağılımında eşitsizlik ve geleneklerde sarsılma oluşur. Bu etkenler, aile ve bireylerde suça yatkınlığa neden olur. Köyden kente göç, çocuklar üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Köy ve kentteki insan ilişkileri, değer yargıları farklıdır. Bu iki yerleşim biriminin gerektirdiği beceri, bilgi ve deneyimler birbirine uymaz. Kente gelen köy çocuğunun kent güçlüğünü yenmesi, engelleri aşması güçtür.

  

Gençlik çağında ise bireyler, yasaların suç saydığı davranışları daha  fazla ve olgunlaşmanın yer aldığı, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik dönemi düzensiz, dengesiz ve çocuklar için yaşanılması zor bir evredir. Ergen hızlı bir bedensel değişim ve gelişimin eşiğimdedir. Bu hızlı değişme ve gelişme, önemli bir kaygı kaynağı oluşturur. Genç sürekli olarak kendini ve yerini aramaktadır. Yerini arama çabasında olan genç, özdeşleşme, sorumluluk, özerklik sorunlarına çözüm arar. Çözüm gencin içinde yaşadığı kesimin özelliklerine, özdeşim kurduğu bireyin özelliklerine göre değişik olur. Özdeşleşme, bireyin ,içinde bulunduğu grubun bir üyesinin duyuş, düşünüş ve davranışlarını izlemesi, onu taklit etmesi, kişilik yapısı bozuksa bu kötü davranış örneğinin gence yansıması demektir. Bunu sonucunda suçluluk oluşmaması için çocuklara ve gençlere, yetişkinlerin rehberlik etmesi gerekir. 

Bireyin toplumsal değer hükümlerini kazandıran, ona ilk sosyal deneyim fırsatını veren aile ortamının gelişim sürecindeki önemi büyüktür. Kişinin ailesiyle ilişkisi zayıfladıkça, aile içinde bireylerin birbirlerine sorumluluk duygularında, ilgi ve şefkatlerinde azalma oldukça, kişi daha çok dışa ve kendi özel ilgilerine yönelir. Ailenin disiplin anlayışındaki tutarsızlık, bozuk aile yapısı, anne veya baba yoksunluğu, yıkılmış veya parçalanmış aileler, aile içi şiddet ve ailede suçlu bireylerin bulunması gibi durumlar çocuğu suça iten en önemli faktörlerdir. 

Randevu Hattı

    

 0312 441 24 26

 0542 575 71 15

Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam73
Toplam Ziyaret421104